Den Haag – Import Export

Zitouna, verkocht
Soeboer
Sai, nog beschikbaar
Hidir, nog beschikbaar

Het boek

Een persoonlijk verhaal achter een serie portretten in lino van Haagse migrantenwinkeliers, geschreven door de kunstenares. Zij gunt ons hiermee een kijkje achter de façaden. De combinatie van typisch Haagse gevels en migrantenwinkels geeft de binnenstad een nieuw gezicht. Hoe deze migranten in Den Haag zijn beland en wat er na hun komst in de middenstand veranderd is, vertellen de sociaal historici Annemarie Cottaar en Thimo de Nijs in de inleiding. (vertaling: Ilse Froklage; redactie: Jackie Broekhuijzen, fotografie: Pieter Vandermeer)

Opl. van 500ex. waarvan 75 exclusief genummerd

ISBN: 9789090209968

ZHOL986.6(2A,3TW)

door NBD/Bliblion, 26 januari 2007

Deze interessante uitgave kan op verschillende niveaus gelezen worden. Het betreft hier een serie linoleumsneden in kleur die kunstenares Ondine de Kroon tien jaar geleden maakte in opdracht van het Haags Gemeentearchief. Afgebeeld worden allochtone winkeliers, poserend voor hun winkels in Den Haag. Later heeft de auteur nog een aanvulling gemaakt door nog enige historische winkels af te beelden. Behalve het kunstzinnige aspect biedt dit boek een beeld van allochtone middenstand in één van de vier grote steden van Nederland waar kleine middenstanders steeds meer in de verdrukking lijken te komen – behalve florerende kleine winkeltjes van allochtonen, zo lijkt het. Hoewel niet alle afgebeelde winkels na tien jaar nog bestaan (soms zijn ze ook verhuisd), geeft de (Nederlandse en Engelse )tekst een goede dwarsdoorsnede van wat men in een gemiddelde Nederlandse stad aan nijverheid van allochtone landgenoten kan aantreffen. Bovendien zijn de anekdotes over de al dan niet gewillige houding van de winkeliers om te poseren amusant. Een bijzondere uitgave over een onderwerp waar nog niet veel over verschenen is. Verzorgde uitvoering in oblong formaat.

R.L.J. Verhoek

Wah Nam Hong