Den Haag – Import Export

Zitouna
Zitouna, uitverkocht
Hidir
Hidir, nog beschikbaar
Wah Nam Hong
Wah Nam Hong
Sai
Sai, nog beschikbaar
Soeboer
Soeboer
Den Haag Import Export
Den Haag Import Export

Den Haag import export: Haagse migrantenwinkeliers en hun winkels= Migrant shopkeepers and their shops in The Hague/ door, by Ondine de Kroon; (vert., transl.: Ilse Froklage; red.,ed. Jackie Broekhuijzen…et al.:fotogr., photogr,: Pieter Vandermeer)

Opl. Van 500ex. Waarvan 75 exclusief genummerd

ISBN: 9789090209968

ZHOL986.6(2A,3TW)

Deze interessante uitgave kan op verschillende niveaus gelezen worden. Het betreft hier een serie linoleumsneden in kleur die kunstenares Ondine de Kroon tien jaar geleden maakte in opdracht van het Haags Gemeentearchief. Afgebeeld worden allochtone winkeliers, poserend voor hun winkels in Den Haag. Later heeft de auteur nog een aanvulling gemaakt door nog enige historische winkels af te beelden. Behalve het kunstzinnige aspect biedt dit boek een beeld van allochtone middenstand in één van de vier grote steden van Nederland waar kleine middenstanders steeds meer in de verdrukking lijken te komen – behalve florerende kleine winkeltjes van allochtonen, zo lijkt het. Hoewel niet alle afgebeelde winkels na tien jaar nog bestaan (soms zijn ze ook verhuisd), geeft de (Nederlandse en Engelse )tekst een goede dwarsdoorsnede van wat men in een gemiddelde Nederlandse stad aan nijverheid van allochtone landgenoten kan aantreffen. Bovendien zijn de anekdotes over de al dan niet gewillige houding van de winkeliers om te poseren amusant. Een bijzondere uitgave over een onderwerp waar nog niet veel over verschenen is. Verzorgde uitvoering in oblong formaat.

R.L.J. Verhoek

Tekst zoals gepubliceerd door NBD/Bliblion, 26 januari 2007